Δημήτρης Φ. Χαραλάμπους
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Φ. Χαραλάμπους είναι καθηγητής στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι: Ιστορία της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Πολιτική και Έρευνα των Σχολικών Εγχειριδίων, και Εκπαιδευτικός Συνδικαλισμός. Στους τομείς αυτούς έχει πλήθος δημοσιευμάτων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής