Φίλιππος Αναστασιάδης
Ελλάδα


Ο Φίλιππος Αναστασιάδης είναι πολιτολόγος.

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ρωσική Ορθοδοξία[ Archimandrite Tikhon Shevkunov, Σχεδόν άγιοι ]"Η Αυγή" 11/11/2012