Γιώργος Ριζόπουλος
Ελλάδα


Καθηγητής, Laboratoire Dynamiques Socieles et Recomposition des Espaces (LADYSS), University of Paris-7 Diderot.

Τίτλοι:
Συγγραφέας