Πέτρος Π. Καραγιαννίδης
Ελλάδα


Ο Πέτρος Καραγιαννίδης είναι Ομότιμος καθηγητής του τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Γεννήθηκε στην Καλαμαριά. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Καλαμαριάς. Πτυχιούχος και διδάκτορας Χημείας του ΑΠΘ. Καθηγητής Γενικής και Ανόργανης Χημείας του ΑΠΘ. Ασχολήθηκε ερευνητικά με τη σύνθεση και τη μελέτη της δομής συμπλόκων ενώσεων.
Συγγραφέας των βιβλίων: "Αναλυτική Χημεία", 1968 (β' έκδοση 1979), "Γενική Ανόργανη Χημεία", 1985 (γ' έκδοση 2008), "Ειδική Ανόργανη Χημεία", 1982 (δ' έκδοση 2009), "Σύνθεση και μελέτη συμπλόκων ενώσεων", 1985, "Εργαστηριακές Ασκήσεις Γενικής και Ανόργανης Χημείας", 1989.

Τίτλοι:
Συγγραφέας