Ελπινίκη Ναούμ
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Επιστροφή στον ερωτισμό[ Γιάννης Τσιτσίμης, Ενοικιάζομαι ]Περιοδικό "Ένεκεν" τχ.26Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012