Εργκούν Όζμπουντουν
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι Μεγάλες Ιδέες των καλών γειτόνων[ Συλλογικό έργο, Ελλάδα και Τουρκία ]"The Athens Review of Books" τχ.36Ιανουάριος 2013