Γιάννης Σταματόπουλος
Ελλάδα


Ο Γιάννης Σταματόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1985. Είναι διδάκτορας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η διδακτορική του διατριβή έχει ως θέμα "Τα κόστη του φορολογικού συστήματος για τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα". Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος MBA των τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό "Λίαν Καλώς". Εργάζεται ως φορολογικός σύμβουλος και δραστηριοποιείται ως εταίρος στην εταιρεία "Forin Σταματόπουλος" με αντικείμενο τις εκδόσεις βιβλίων και τις υπηρεσίες διαδικτύου. Είναι συνδημιουργός και διαχειριστής της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας Forin.gr και της Τράπεζας Φορολογικής Πληροφόρησης "Analysis" της ιστοσελίδας αυτής. Στα πλαίσια της διδακτορικής του διατριβής, συμμετείχε στη διδασκαλία του μαθήματος "Δημόσια Οικονομική ΙΙ" του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Κατέχει άδεια λογιστή - φοροτεχνικού Α΄τάξης από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας