Δημήτρης Μπούνιας
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Μπούνιας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1982. Παράτησε τη μηχανολογία για τη δημοσιογραφία, διαβάζει λιγότερο απ' όσο θα ήθελε και βρίσκει το γράψιμο το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο.

Τίτλοι:
Συγγραφέας