Λεονάρντο Μποφ
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η Αγάπη δεν έχει τίμημα[ Paulo Coelho, Το χειρόγραφο της Άκρα ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" 15/3/2013