Βάσος Καραγιώργης
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Χίλια χρόνια ελληνοπερσικές επιρροές[ Συλλογικό έργο, Ancient Greece and Ancient Iran: Cross-Cultural Encounters ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 22/2/2009