Φανούριος Κ. Βώρος
Ελλάδα


Ο Φ. Κ. Βώρος είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου, επίτιμος σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Από τον Μύθο στον ορθό Λόγο[ Ευτύχης Ι. Μπιτσάκης, Το είναι και το γίγνεσθαι ]"Ελευθεροτυπία"/ "Βιβλιοθήκη" τχ.49414/3/2008