Ελένη Αγγελομάτη - Τσουγκαράκη
Ελλάδα


Η Ελένη Αγγελομάτη - Τσουγκαράκη είναι καθηγήτρια Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού στο Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής