Αλέξανδρος Ν. Αλεξανδρής
Ελλάδα


Ο Αλέξανδρος Αλεξανδρής διαπραγματεύεται τα αντικείμενα των "Οπτικών Επικοινωνιών" τα τελευταία είκοσι χρόνια και τα έχει διδάξει σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε επιστημονικούς φορείς και σε επιχειρήσεις. Με την συμμετοχή του σε ερευνητικά προγράμματα και τις ανακοινώσεις του σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, έχει συμβάλει στην ανάπτυξη της σύγχρονης τεχνολογίας και έχει τιμηθεί για την επιστημονική και πνευματική του προσφορά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Καλλιτέχνης