Φώτης Δημητρόπουλος
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Το... πλατωνικό συμπόσιο ενός καθηγητή Γενετικής[ Σταμάτης Ν. Αλαχιώτης, Με λένε Κωνσταντή Αγά ]"Νέα Σελίδα" 7/4/2019
Μικρές αλήθειες και μεγάλη νοσταλγία[ Σοφία Παπαχριστοφίλου, Από φεγγίτη μικρό ]"Fractal" Φεβρουάριος 2017
Μεθυσμένα καράβια[ Βικτωρία Γ. Αγγελοπούλου, Μεθυσμένα καράβια ]www.captainbook.gr 21/6/2013