Αθηνά Μπαλή
Ελλάδα


Η Αθηνά Μπαλή γεννήθηκε στην Κέρκυρα το Φεβρουάριο του 1974. Από το 1993 έως σήμερα, τον Ιανουάριο του 2013, που γράφονται αυτές οι πενήντα λέξεις, ζει στην Αθήνα, έχοντας λείψει δύο χρόνια για μεταπτυχιακά στην Αγγλία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας