Αθανάσιος Μυστακίδης
Ελλάδα


Ο Αθανάσιος Μυστακίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα. Παρακολούθησε για πρώτη φορά μαθήματα δημιουργικής γραφής (διήγημα) στο Ε.ΚΕ.ΒΙ. (2008-2009) και εμβάθυνε περισσότερο στα μυστικά (2009-2010) σε παρόμοιο ανεξάρτητο τμήμα. Αφιερώνει κομμάτι του χρόνου του στην ολοκλήρωση μιας συλλογής με βασικό άξονα την παγκοσμιοποίηση. Για τα απαιτούμενα ερεθίσματα, όποτε μπορεί ταξιδεύει και αλλάζει δουλειές.

Τίτλοι:
Συγγραφέας