Αντιγόνη Σαμέλα
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ύστερη αρχαιότητα: Αποτίμηση μιας εποχής[ Πολύμνια Αθανασιάδη, Η άνοδος της μονοδοξίας στην ύστερη αρχαιότητα ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" τχ.145Απρίλιος-Σεπτέμβριος 2019