Ιόλη Καλαβρέζου
Ελλάδα


Η Ιόλη Καλαβρέζου είναι Dumbarton Oaks καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας