Καλαβρέζου, Ιόλη

Η Ιόλη Καλαβρέζου είναι Dumbarton Oaks καθηγήτρια Βυζαντινής Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.


Eικόνα προφίλ _Ιόλη Καλαβρέζου