Χρυσούλα Παλιαδέλη
Ελλάδα


Καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Τίτλοι:
Συγγραφέας