Αθανάσιος Καρασίμος
Ελλάδα


O Αθανάσιος Καρασίμος αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδικότητα τη Γλωσσολογία· ακολούθως σπούδασε υπολογιστική γλωσσολογία στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Το 2011 ολοκλήρωσε τη διδακτορική διατριβή με τίτλο "Υπολογιστική επεξεργασία της αλλομορφίας στην παραγωγή λέξεων της Νέας Ελληνικής".. Η συγκεκριμένη εργασία επικεντρώνεται στην ελληνική Μορφολογία και σύγχρονες τεχνικές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας από τον τομέα της Υπολογιστικής Γλωσσολογίας. Εργάστηκε σε ερευνητικά προγράμματα Ελληνικής Διαλεκτολογίας του Εργαστηρίου Μελέτης Νεοελληνικών Διαλέκτων, επιμελήθηκε εκδόσεις πρακτικών συνεδρίων και αποτέλεσε τεχνικός υπεύθυνος σε ερευνητικές δραστηριότητες, καθώς και είναι μέλος ΣΕΠ του μεταπτυχιακού προγράμματος Αγγλικής Γλώσσας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Συμμετέχει σε διάφορες ερευνητικές καινοτομίες της Ακαδημίας Αθηνών κα αποτελεί μέλος της ομάδας DARIAH-GR/ ΔΥΑΣ. Τα ενδιαφέροντά του επικεντρώνονται στην Υπολογιστική Γλωσσολογία, την Ορολογία και τους Νεολογισμούς, τις Βάσεις Γλωσσικών Δεδομένων και τα Digital Humanities.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής