Πάνος Ραμαντάνης
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η Ρόζα δολοφονήθηκε… η μικρή κόκκινη Ρόζα[ Jonathan Rabb, Ρόζα ]left.gr 16/7/2014
Οι πουτάνες στην εξουσία![ Caryl Férey, Μαπούτσε ]"Δρόμος της Αριστεράς" 28/12/2013