Αλεξάνδρα Λεφοπούλου
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η επίκαιρη «Θρησκεία του Κεφαλαίου»[ Paul Lafargue, Η θρησκεία του κεφαλαίου ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 14/12/2013