Δημήτρης Σπυρίδωνος
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Σπυρίδωνος γεννήθηκε το 1964 στα Ιωάννινα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας