Άντα Μαργαρίτη
Ελλάδα


Η Άντα Μαργαρίτη γεννήθηκε και ζει στην Αθήνα. Δικηγορεί και μεταφράζει σε συνεργασία με το ιαπωνικό προξενείο, μιλάει πέντε γλώσσες, γράφει και επιμελείται νομικά εγχειρίδια, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται στην ενίσχυση των εικαστικών τεχνών.

www.adamad.gr

Τίτλοι:
Μετάφραση
Ανθολόγος