Παρασκευή Ακριτίδου
Ελλάδα


Η Παρασκευή Ακριτίδου γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει τόπο μόνιμης κατοικίας την Καλαμάτα Ν. Μεσσηνίας. Σπούδασε και έχει πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας από το τμήμα Κλασικής Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου Άριστα 9,2) και παρακολούθησε και ολοκλήρωσε Πρόγραμμα Erasmus στο Freie Universitat Berlin (Βερολίνο Γερμανία). Πήρε Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης "Γλωσσολογία" από το τμήμα Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (βαθμός πτυχίου Άριστα 9,82).
Πήρε Πτυχίο Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας Ιονίου Παν/μίου (Κέρκυρα) (βαθμός πτυ­χίου Άριστα 9,87).
Ειδικές γνώσεις: Επάρκεια διδασκαλίας Αγγλικής γλώσσας (Proficiency) - Επάρκεια διδασκαλίας Γερμανικής γλώσσας (Kleines Sprachdiplom) - Πτυχίο Πιάνου (βαθμός Άριστα) - Μαθήματα Ελληνικής Παλαιογραφίας (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Ιστορικό και Παλαιογραφικό Αρχείο, Διάρκεια παρακολούθησης 3 έτη) - Κρατική Πιστοποίηση Α΄ και Β΄ Επιπέδου Επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (Η/Υ). Μετά από επιτυχείς εξετάσεις (ΑΣΕΠ) διορίσθηκε και εργάζεται ως καθηγήτρια Φιλολογίας στη Μέση Εκπαίδευση. Έχει υπηρετήσει σε σχολεία της Κορινθίας, της Κέρκυρας και της Μεσσηνίας. Έχει λάβει μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια για πρωτοδιόριστους εκπαιδευτικούς, για την διδασκα­λία των Αρχαίων Ελληνικών και της Ιστορίας σε Γυμνάσιο και Λύκειο καθώς και σε σεμινάρια με θέματα Περιβαλλοντικά. Έχει συμμετάσχει σε Συνέδρια ως εισηγήτρια με θέμα τον Πολιτισμό και την Αισθητική στην Εκπαίδευση (Πειραιάς 2006), τον Λαϊκό Πολιτισμό και Πολιτιστικούς Φορείς (Βόλος 2007), την Υφολογική λειτουργία της στίξης και της ενεργητικής μετοχής στην ποίηση του Καβάφη (Αθήνα 2007) καθώς και με θέμα την ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Πάτρα 2011).

Τίτλοι:
Συγγραφέας