Σπύρος Κοσμίδης
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο ύπνος του Λόγου γεννά συνωμοσίες[ Φιλήμων Παιονίδης, Στοιχεία κριτικής επιχειρηματολογίας ]"The Athens Review of Books" τχ.54Σεπτέμβριος 2014