Μαρίνα Γαλανού
Πειραιάς
Ελλάδα


Η Μαρίνα Γαλανού (-2021), ήταν τρανς γυναίκα και γεννήθηκε στον Πειραιά. Δραστηριοποιήθηκε από το 1997 στο πεδίο των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος και Γενική Γραμματέας στο ΣΑΤΤΕ, την πρώτη τρανς οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών έως το 2004. Ήταν ιδιοκτήτρια και εκδότρια των Εκδόσεων Πολύχρωμος Πλανήτης, ΛΟΑΤΚΙ εκδοτικού οίκου και βιβλιοπωλείου, ενώ ήταν Πρόεδρος του Σωματείου Υποστήριξης Διεμφυλικών (ΣΥΔ), από το 2010. Ήταν Εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης σε θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου, καθώς επίσης τακτικό μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ), και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας (ΕΣΡΜ). Διατέλεσε, ακόμη, μέλος της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τη νομοθεσία για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, καθώς επίσης μέλος της Επιτροπής για τη χάραξη Εθνικής Στρατηγικής για τα ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιώματα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας