Λίνα Βάσκα - Παϊδούση
Ελλάδα


Η Λίνα Βάσκα-Παϊδούση έχει μεταπτυχιακό στη διδασκαλία ξένης/δεύτερης γλώσσας, (University of Houston, TX, ΗΠΑ), είναι πτυχιούχος Νομικού Τμήματος (Νομική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών), Μεταπτυχιακό στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο (Institut d' Etudes Europeennes, Universite Libre de Bruxelles, Βέλγιο), Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο των Επιχειρήσεων (UCLA, CA, ΗΠΑ), εκπαιδευτικός, συμμετείχε στη συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού για τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα (Ελληνικά για σας).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση