Αίαντας Αρτεμάκης
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Χαϊκού: Μεταφράζοντας «σταγόνες βροχής»[ Matsuo Bashõ, Εποχές ]www.protagon.gr 17/12/2014