Χαράλαμπος Π. Κασίμης
Ελλάδα


Ο Χαράλαμπος Κασίμης είναι καθηγητής Αγροτικής Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια