Γεώργιος Σακελλάριος


Έλληνας ιατροφιλόσοφος και ποιητής από την Κοζάνη. Σπούδασε ιατρική στο ελληνικό περιβάλλον των μακεδονικών παροικιών στη Βουδαπέστη και στη Βιέννη.

Τίτλοι:
Μετάφραση