Γιώργος Κοκκόλης
Ελλάδα


Ο Γιώργος Κοκκόλης γεννήθηκε το 1988 στην Αθήνα. Αποφοίτησε με άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics, στον τομέα του εθνικισμού, και μετεκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας και διαχείρισης πόλεων στο Πανεπιστήμιο Harvard.

Τίτλοι:
Συγγραφέας