Μαρκέτα Στρνάντοβα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο Κούντερα και οι ταυτότητές του[ Milan Kundera, Η γιορτή της ασημαντότητας ]"The Athens Review of Books" τχ.59Φεβρουάριος 2015