Στυλιανός Χατζηγρηγορίου


Ο Στυλιανός Αθ. Χατζηγρηγορίου είναι κληρικός και εκπαιδευτικός της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης. Έχει εκπονήσει την διατριβή του στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και ασχολείται ιδιαίτερα με την Υμνογραφία της Εκκλησιαστικής Λατρείας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας