Γιώργος Παπαδόπουλος


Ο Γιώργος Παπαδόπουλος σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, από όπου έλαβε και τον τίτλο του Διδάκτορα Ιατρικής. Από το 1973 μέχρι το 2008 δίδαξε φαρμακολογία στην ίδια Σχολή. Πολύ γρήγορα το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του στράφηκε σε θέματα ιστορίας και θεωρίας της ιατρικής και από το 2000 διδάσκει Ιστορία της Ιατρικής, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, στο Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. (Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης) του Παν/μίου Αθηνών. Εκτός από διάφορες διδακτικές Σημειώσεις για τα μαθήματά του, έχει εκδώσει (εισαγωγή - μετάφραση - σχόλια) το βιβλίο του Παράκελσου "Ο λαβύρινθος των πλανημένων γιατρών" (Παπαζήσης, 2002). Έχει επίσης συνεργασθεί στη συγγραφή διδακτικών βιβλίων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο σε θέματα Αρχαίας Ελληνικής ιατρικής και ιστορίας της βιολογίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια