Ισμήνη Καβαλλάρη
Ελλάδα


Η Ισμήνη Καβαλλάρη είναι πτυχιούχος του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Κατεύθυνση Γλώσσας - Γλωσσολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος των μεταπτυχιακών διπλωμάτων ειδίκευσης με τίτλο "Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και τη Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας" (Πανεπιστήμιο Portsmouth-Ηνωμένο Βασίλειο) και "Σπουδές στην Εκπαίδευση" (Πανεπιστήμιο Sheffield-Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης και υπηρετεί σήμερα (2020) ως Υποδιευθύντρια στο Δημόσιο ΙΕΚ Αιγίου. Διετέλεσε ως Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας για 3 σχολικά έτη και παρέχει διδακτικό έργο σε δομές δια βίου μάθησης (ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ) ως πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχει συγγράψει πάνω από 30 άρθρα σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στις Σύγχρονες Μεθόδους Διδακτικής στο Ελληνικό Σχολείο, στη Διαχείριση της Πολυπολιτισμικότητας, στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, σε Καινοτόμες Πρακτικές και Δράσεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, στην Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη, στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη Μέθοδο Project και στη βέλτιστη αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας