Βασίλης Τσαλής

Τίτλοι:
Μετάφραση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πρόγευση ξένης λογοτεχνίας[ Thomas Bernhard, Πλατεία Ηρώων ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 11/3/2016