Γιάννης Σπράος
Ελλάδα


Ο Γιάννης Σπράος είναι επίτιμος καθηγητής στο University College of London, όπου κατείχε την Έδρα της Πολιτικής Οικονομίας (1965-1982). Στην Ελλάδα υπήρξε ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (1985-87). Ως πρόεδρος ανεξάρτητης επιτροπής (1996-97) μερίμνησε για τη δημοσίευση πέντε εκθέσεων, μία εκ των οποίων αφορούσε τις συντάξεις. Το 19998-2000 εκπροσώπησε την Ελλάδα στο ΔΝΤ, έχοντας δημοσιεύσει δοκίμιο με τίτλο "Οι όροι των Μνημονίων του ΔΝΤ: αναποτελεσματικότητα, ανεπάρκεια και αστοχία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οικονομική κρίση και Ασφαλιστικό[ Πλάτων Τήνιος, Ασφαλιστικό ]"The Athens Review of Books" τχ.14Ιανουάριος 2011