Υπατία Βουρλούμη


Η Υπατία Βουρλούμη, το γένος Παππά (1910-2010), γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Ήαν άνθρωπος σπάνιας μόρφωσης και καλλιέργειας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας