Βασιλεία Γεωργίου
Ελλάδα


Η Βασιλεία Γεωργίου είναι γιατρός. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1991.

Τίτλοι:
Συγγραφέας