Ελένη Κατσαβέλη

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο χώρος στην πεζογραφία του Αντρέα Φραγκιά. Όψεις του αστικού τοπίου και της εξορίας[ Αντρέας Φραγκιάς, Άνθρωποι και σπίτια ]Περιοδικό "Πόρφυρας" τχ.156Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015