Δημήτριος Ν. Κονιδάρης
e-mail: konidaris@ieee.org
Ελλάδα


Ο Δημήτριος Ν. Κονιδάρης γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1954, όμως η καταγωγή του κρατά από την Λευκάδα και την Ναυπακτία. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Δρ. Ε.Μ.Π. και Οικονομολόγος του Οικονομικού της Νομικής του Ε.Κ.Π.Α. Εργάστηκε ως ελεύθερος επαγγελματίας Μηχανικός καθώς και στην Δ.Ε.Η. Στα πλαίσια της ερευνητικής δραστηριότητάς του στον κλάδο του Ενεργειακού Μηχανικού έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων και έχει δημοσιεύσει σειρά ερευνητικών εργασιών.
Είναι μέλος του ΤΕΕ και του Ινστιτούτου Ηλ/γων και Ηλ/κών Μηχανικών (SM IEEE), διατηρεί δε ιστοσελίδα στην θέση https://independent.academia.edu/dimkonidaris.

(Πηγή: "Δημήτριος Ν. Κονιδάρης", 2022)

Τίτλοι:
Συγγραφέας