Τζέλα Αλιπράντη

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ασκούν πολιτικές ελέγχου αντί ενσωμάτωσης των προσφύγων[ Νίκος Κουραχάνης, Πολιτικές στέγασης προσφύγων ]"Η Εποχή" 29/9/2019
Κύρκος Δοξιάδης: Η προπαγάνδα αλλοιώνει ριζικά την πραγματικότητα[ Κύρκος Δοξιάδης, Προπαγάνδα ]"Η Εποχή" 20/3/2016