Αντ. Παπαδόπουλος
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Άνθρωποι, ανδροειδή και το φαινόμενο της πραγματικότητας[ Philip K. Dick, Το ηλεκτρικό πρόβατο ]"Μακεδονία" 8/5/2016