Κώστας Κοκογιάννης
Ελλάδα


O Κώστας Κοκογιάννης είναι Διδάκτορας Επιστημών Αγωγής με κατεύθυνση: Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στο Α.Π.Θ. Ειδικότερα, μελετά τα εκπαιδευτικά φαινόμενα στο θεσμικό τους πλαίσιο μέσα από μια φιλοσοφική και κοινωνιολογική προσέγγιση. Πολυγραφότατος με ανακοινώσεις σε διεθνή και πανελλήνια συνέδρια ασχολείται με τις έννοιες της εξουσίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής και του κοινωνικού φύλου, όπως οι τελευταίες αναδύονται από την εκπαιδευτική πρακτική και νοηματοδοτούνται στο πλέγμα της παρεχόμενης μόρφωσης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας