Μαρίνα Μιχ. Καπελάκη

Τίτλοι:
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι ελληνορωμαϊκές ρίζες της Ευρώπης μέσα από τον στοχασμό ευρωπαίων μελετητών[ Στέλλα Πριόβολου, Οι ελληνορωμαΐκές ρίζες της Ευρώπης μέσα από τον στοχασμό ευρωπαίων μελετητών ]Περιοδικό "Οδός Πανός" τχ.167Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2015