Γιάννης Κουμάκης


Ο Γιάννης Κουμάκης είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και της Νομικής σχολής Αθηνών με ευρεία επιμόρφωση στο εξωτερικό. Εργάστηκε σε μεγάλη πολυεθνική εταιρία, όπου διετέλεσε οικονομικός Διευθυντής και Γενικός Διευθυντής. Επίσης εργάστηκε ως σύμβουλος σε Δημόσιους οργανισμούς της Ελλάδος και της Κύπρου καθώς και σε σημαντικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα. Τέλος έχει διατελέσει και εισηγητής σεμιναρίων σε θέματα της ειδικότητάς του σε οργανισμούς του δημόσιου, καθώς και του ιδιωτικού, τομέα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας