Ελένη Τσιργιώτη
Ελλάδα


Η Ελένη Τσιργιώτη γεννήθηκε στο Αυλωνάρι της Εύβοιας το 1967. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1985-1989). Διορίστηκε το 2000 στη δημόσια εκπαίδευση και από το 2004 ως σήμερα είναι προϊσταμένη στο διθέσιο ολοήμερο νηπιαγωγείο Αυλωναρίου Ευβοίας.
Έχει υλοποιήσει καινοτόμα προγράμματα του υπουργείου Παιδείας (ομαλή μετάβαση στο δημοτικό σχολείο), προγράμματα αγωγής υγείας, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και πολιτιστικά προγράμματα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας