R. Dan Reid
Η.Π.Α.


Ο R. Dan Reid είναι ομότιμος καθηγητής Διοίκησης Λειτουργιών και Παραγωγής στο Whittemore School of Business and Economics του Πανεπιστημίου του New Hampshire. Είναι κάτοχος διδακτορικού στη Διοίκηση Λειτουργιών και Παραγωγής από το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Ohio. Έχει πολυάριθμες δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά του κλάδου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται επικεντρώνονται στο σχεδιασμό της παραγωγής και στα συστήματα ελέγχου, στην ποιότητα των υπηρεσιών και στη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας