Ανδρέας Ευαγγελάτος
Ελλάδα


Ο Ανδρέας Ευαγγελάτος είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Επιμελητής